Wędkowanie na Kąpielisku Chorwacja

Opłata za wędkowanie:
1 wędka - 25zł
Powyżej 1 wędki - 20zł za każdą
Wstęp i wjazd samochodem płatny według cennika


REGULAMIN

Wędkarzy prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.

Na łowisku obowiązują przepisy P.Z.W. (nie obowiązuje karta wędkarska).

Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb nocą.

Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie.

Ryby złowione muszą zostać wypuszczone- zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach, sadzach itp.

Zabrania się wrzucania do wody odpadków, a w szczególności  niedopałków papierosów

Nie wypożyczamy sprzętu wędkarskiego.

Obowiązuje parking zewnętrzny bezpłatny - zabrania się parkowania samochodów bezpośrednio przy łowisku.

W zawiązku z częstą KRADZIEŻĄ ryb,  jesteśmy zmuszeni wprowadzić kontrolę wynoszonych bagaży.  Osoby opuszczające kąpielisko na prośbę obsługi mają obowiązek udostępnienia  do kontroli zawartości wynoszonych toreb / plecaków / bagaży / bagażników . Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

W przypadku nie stosowania się do regulaminu obsługa kąpieliska ma prawo wyprosić wędkarzy oraz wezwać policję.

 Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu!

Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

 Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.